Lodge 22 huren, Mai 2021

Woche - Freitag bis Freitag

30/04/2021 - 03/05/2021
3 nächte
EUR 1150, -
Voll
03/05/2021 - 06/05/2021
3 nächte
EUR 450, -
Voll
06/05/2021 - 13/05/2021
7 nächte
EUR 950, -
Voll
16/05/2021 - 21/05/2021
5 nächte
EUR 650, -
24/05/2021 - 30/05/2021
6 nächte
EUR 650, -